OM FILMWORKS

FilmWorks producerar dokumentärfilm. Vi gillar att gestalta ett skeende eller en tanke och vi gillar när perspektivet är snett underifrån - för överblickens skull. Dokumentärfilm är konst!
Thomas Frantzén/FilmWorks driver projektutvecklingskursen "dok:huset" på Skurups folkhögskola.
FilmWorks grundades 1986 av filmfotograf Thomas Frantzén och har genom åren byggt upp ett nätverk av erfarna freelancemedarbetare. Det som i huvudsak styr vårt arbete är kärleken till filmen och intresset för de olika mänskliga projekt som formar samhällets vindlingar.